Prodloužená záruka na vnitřní nádobu

Registrací získáte prodlouženou záruku na vnitřní nádobu ohřívače nad rámec zákonné lhůty
dle typu výrobku na celkovou dobu 5, 4 nebo 3 roky od uvedení do provozu.

Registrační formulář

Po vyplnění formuláře obdržíte na uvedený e-mail potvrzení prodloužené záruky
a informace bude uložena do našeho zákaznického systému.
Podmínkou uplatnění záruky je řádně vyplněný záruční list.

Podmínky zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Níže najdete informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracovávání osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. se sídlem Dražice 69, Benátky nad Jizerou, IČ 45148465. Vyplněním registračního formuláře udělujete správci souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři pro účely prodloužené záruční lhůty a pro marketingové účely správce včetně zasílání obchodních sdělení, nabídek a informací. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pouze pro vnitřní potřebu správce. 

Souhlas je poskytnut na dobu neurčitou resp. do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že svůj souhlas odvolává. V takovém případě nárok na prodlouženou záruční lhůtu zaniká. Vyplněním registračního formuláře dále potvrzujete, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé, jsou poskytnuty dobrovolně, a že jste si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zejména práva na přístupu k osobním údajům a jejich opravu. 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že osobní údaje neposkytne třetím osobám. Ve vybraných případech využije správce služeb smluvního zpracovatele osobních údajů - společnosti I.N.GLOBAL a.s. se sídlem K Červenému Dvoru 24, Praha 3, IČ 61058203, který je vázán mlčenlivostí a není oprávněn data využít k jiným účelům, než ke kterým jsou určena. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovanými systémy a manuálně.

Zpět na registrační formuář