Elektrická topná jednotka TJ 2"

Bivalentní zdroj ohřevu topné vody, např. k tepelnému čerpadlu s elektronickým ovládáním.

Maximální výkon tělesa je 9 kW. Topná voda se ohřívá v tělese ohřívače a sestava obsahuje jen bezpečnostní termostat. Těleso TJ 2" EHP by mělo být řízeno externí regulací např. tepelného čerpadla. Výkon lze regulovat zapojením jednotlivých fází. Při provozu musí být zajištěn minimální průtok odpovídající připojenému výkonu.

KONTAKTY
Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika
Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz